Praktiskā psiholoģija un personības attīstība

Cilvēks var izlasīt visas pasaules grāmatas, tikties ar viediem skolotājiem, apmeklēt kursus, seminārus, ja šīs zināšanas netiek pielietotas praktiskā veidā savām dzīves vajadzībām, tad cilvēks nav ieguvis garīgumu, jo mūsu uzdevums ir mēģināt izprast savu prātu, ķermeni, emocijas, notikumus, lai spētu sevi vadīt šajā dzīvē pretī tam, ko iekšēji vēlas. Spēja noticēt iespējām mums dod spēku un enerģiju rīkoties, lai atbrīvotu savas ilūzijas un redzēt dzīves realitāti sev apkārt.

Kādi dzīves notikumi man radītu izpratni par savām esošajām ilūzijām?

Kādi vārdi man radītu iespēju atrast savu turpmāko dzīves virzienu?

Kādām ir jābūt manām darbībām, lai iegūtu labsajūtu ķermenī?

Apraksti sevi kā personību, veicot pašanalīzi, lai zinātu turpmākos rīcības soļus, kas jāapgūst, lai spētu ieraudzīt mūsu pasaules realitāti un mēģināt ar savu rīcību izmainīt notikumus sev apkārt!